Ana Sayfa

Bologna Süreci, 2010 yılına kadar Avrupa Yükseköğretim Alanı yaratmayı hedefleyen bir reform sürecidir. Pek çok uluslararası kuruluşun işbirliği ile 47 üye ülke tarafından sürdürülen, alışılmışın dışında bir süreçtir. Süreç tamamen her ülkenin özgür iradeleri ile katıldıkları bir oluşumdur ve ülkeler Bologna Süreci'nin öngördüğü hedefleri kabul edip etmeme hakkına sahiptirler. Türkiye 2001 yılında Bologna sürecine dahil olmuştur. Bologna süreci ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://bologna.yok.gov.tr/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Üniversitemizde Bologna Süreci çalışmaları Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi bünyesinde bir alt yapı projesi olarak yürütülmektedir. Bologna süreci üniversitemizde iki aşamada planlanmış olup, birinci aşama çalışmaları Mart - Ağustos 2012 tarihleri arasında üç akademik birimimizde (Sağlık Bilimleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) gerçekleştirilmiş ve 2012-2013 öğretim yılında güncellenmiş programlar uygulanmaya başlamıştır. İkinci aşama çalışmaları diğer tüm akademik birimlerimizi kapsayacak şekilde 2012 Eylül ayında başlamış olup 2013-2014 öğretim yılında güncellenen tüm programlar uygulamaya başlamıştır. Güncellenen tüm programlar (ön lisans, lisans ve lisansüstü programlar) 19 Mart 2014 tarihli Senato Kararıyla onaylanmıştır. Bundan sonraki faaliyetler için Kalite sürecine geçilmiş olup; çalışmalarımız hakkında detaylı bilgiye http://www.kalitekomisyonu.hacettepe.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilmektedir.